Welcome to Diadorim Arts
Literature, images and artistic events

Ulla M Gabrielsson: Writer, translator, illustrator
info@diadorim.se

Diadorim is a publisher of literature and producer of artistic events since 2002.
Catalogue 2002-2016.

FOLKMUSIKFESTIVALEN STRATOSFÄR 16 SEPTEMBER

Stratosfär – en planetarisk folkmusikfestival i Hammarkullens Folkets Hus. Med Roger Tallroth (gitarr) Olov Johansson (nyckelharpa) och Mikael Marin (viol) i VÄSEN och 30 barn från symfoniorkestern El Sistema, Stratosfär är ett möte mellan professionella folkmusiker och musicerande barn från det mångkulturella Hammarkullen. Folkmusikern Simon Stålspets (mandola) presenterar folkmusik på sälgflöjt och kohorn. Nyskriven musik för El Sistema av Jonas Franke-Blom (cello)  och Gui Mallon (gitarr). Festivalen hålls 16 sept på FN:s dag för ozonskiktets bevarande. Med stöd från Musikverket.