Gui Mallon: KARAVELLENKARAVELLEN-web

Composer and writer Gui Mallon’s book of poetry, A CARAVELA, was released in Brazil in May 2011 and awarded a literary prize in Brazil. Illustrated by subtle drawings, at its core is a nomadic sentiment: symbolized by the ship, ever-changing voices and characters. The book was published in translation to Swedish by Ulla Gabrielsson 2013.

 “Gui Mallon has a way of saying things with a light sense of humor, which is entirely his own.” (The Brazilian poet Ferreira Gullar).

ENSAMHET
Inuti huvudet bakom bergen som finns bakom ögonen
som en vind, som bris, som storm
som ett vatten när det banar sig sin väg nerför bergens sluttningar   

(bakom ögonen)
och ständigt översvämmar det som finns därinne bakom
ögonen
framför ögonen
som en dag
var
dina, era, deras, våra  
                           vet                             
bara                            
att                            
jag  
                            är
                            en
ensam
livet,  liksom luften, liksom ensamheten, är ett, en enda helhet,
och ingenting finns som kan avlägsna mig från den,
jag kan ta av mig min ö från fötterna 
hur våta och djupt nedsjunkna de än är i sanden  
på stranden där jag föddes                
som en totem      
(och ofta frågar jag mig om det har tjänat något till       
att lära sig tingens namn, placera dem bakom       
 ögonen, förvandla dem till ackusativ  
     objekt, och förlora dem alla utanför inuti mig)
    Vad har det blivit av mig? 
      
 Åh, jag vet!
Jag exploderade för en tid sen och spred ut mig här omkring,
multiplicerade mina celler,
samlade ihop atomer här och där, konstellationer,
religioner, länder, grammatiska regler     
(vi är öar och identiska)   
(och alla har vi samma form som ögon)
det är därför  vi aldrig står stilla – vi är alltid i
rörelse – i ständig expansion eller implosion (som
ni vill)  och ändå, precis som den tomma rymden här
utanför tenderar att fyllas av något, så tenderar även
ensamheten (den andra rymden) att fyllas av
existensen och dess sömnlösheter.
tomheten, livet, ögonen
scen, skådespelare, salong,
allt 
är
ett
en
enda
ensamhet…
 
 (Translation by Ulla M Gabrielsson)
http://acaravela2012.blogspot.com.br/