Ferreira Gullar: Eldspår. Åren i exil

Året är 1970. Militärdiktaturen i Brasilien förföljer sina politiska motståndare. Författaren Ferreira Gullar som är medlem i kommunistpartiet tvingas gå under jorden. I självbiografin Eldspår. Åren i exil skildrar Gullar sin exil i Ryssland, Peru, Chile och Argentina. Vintern 1975  i Buenos Aires skriver han sitt mest kända verk Smutsig dikt (Poema Sujo)  innan han återvänder  till Rio de Janeiro.

Eldspår (Rabo de foguete. Os anos de exílio) publiceras av Edition Diadorim Arts i översättning av Ulla Gabrielsson. Omslag: Gui Mallon. Eldspår presenteras på Bokmässan i Göteborg den 24-27 september 2015.

Eldspår är utgiven med stöd från Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, Brasilien.

***

Under militärdiktaturen i Brasilien (1964-1985) tvingades Ferreira Gullar att leva underjordiskt i sju år, varav sex år i exil. Gullar bodde i Ryssland, Chile, Peru och Argentina. Han överlevde tre militärkupper i tre länder. Han såg sin familj krossas och vänner som försvann, dödades eller begick självmord. Han upplevde förälskelser och perioder av ensamhet och fara. Men det var också under denna period som Gullar skrev sitt mästerverk: Smutsig dikt. Allt detta berättas med Gullars omtalade ärlighet; självkritik och hänsynslösa uppriktighet. Eldspår är en bok som presenterar Ferreira Gullar  som människa på höjden av sitt liv. Den introducerar på svenska ett viktigt historiskt dokument för alla som vill förstå vad som hände under det tjugonde seklet; ett sekel då den oändliga striden för frihet utkämpades som aldrig förut. Denna bok är berättelsen om en personlig seger, om ett liv som förverkligas genom poesins lösen… och om ett generöst hjärta.