SÄVEÅN THE RIVER Å: Ulla Gabrielssons sentimentala bok Säveån utkommer i september 2020. Det är första delen i en lång dikt på engelska och svenska om åfloden, the river å, där hon kommer att följa Säveåns vatten till Themsen, Cam och Granta i England mot Rio São Francisco i Brasilien.

Säveån är ett 14 mil långt vattendrag i Västergötland. Åns källa är sjön Säven. På sin väg mot Kattegatt flyter Säveån genom ett landskap av sjöar, betesfält, industriområden, stationssamhällen och sovstäder. Den poetiska flod som åkallas i dikten är nästan identisk med den verkliga Säveån, som här kallas för åflod. Ulla Gabrielsson växte upp nära Säveån i stationssamhället Stenkullen på 60-talet. Nu återvänder hon på en sentimental resa. Hon följer åfloden från Floda, Stenkullen, Hedefors, Lerum och Aspen till Jonsered.

Ån framkallar minnen och strömmarna leder känslan vidare: Från Säveån till Themsen, Granta och Cam i England och Rio São Francisco i Brasilien. Dikten är skriven i Sverige och England. Här har Säveån gett engelskan ett nytt ord för river: å.