Skuggan

EchinaceaHimmel i Cam

Eye Tree
SFÄR & STRATOSFÄR: en plats för luften och drömmandet.

STRATOSFÄR är lufthavet kring vår planet. I stratosfären finns ozonskiktet om skyddar livet på jorden. 
Vad betyder träden för sfärerna kring jorden? Vattnets kretslopp? Fotosyntesen i gröna blad? Vad betyder trädets tid? 

Att sitta under ett träd en stund eller i timmar och teckna är att förnimma luften, ljuset och tiden på ett annat sätt. Att stiga ur tiden. Det offentliga rummet (platser som vi delar) ger oss motiv och motivationer. Träden som ofta blir mycket gamla väcker en annan tidskänsla. Ögat och handen blir ett med platsen i trädets skugga. Stadens parker och vildmarken som gränsar till staden är en ateljé. Bilder från Diadorims ateljé i Cambridges botaniska trädgård och från molnhavet i Göteborgs Botaniska Trädgård.

Mottot är hämtat från Gaston Bachelards bok med samma titel. SFÄR & STRATOSFÄR är en öppen form för bildkonst, musik, poesi, filosofi och vetenskap. SFÄR arrangerades i Palmhuset i april 2015 och på Fritidsagenturen i september 2016. Medverkande: Cecilia Brandt, Nadia Scapoli, Göran Gustafsson, Glauko Lima, Lena Johnsson, Gui Mallon, Jonas Franke-Blom, Soraya Kent Bergström, Amanda Werne och Slowgold, Gunnar D Hansson, Barbara Ekström, Ulla Gabrielsson.

STRATOSFÄR: en folkmusikkonsert för barn i Hammarkullens Folkets Hus 16/09 2017. Medverkande: Kulturskolan i Angereds orkestrar, folkmusikgruppen Väsen, Gui Mallon, Simons Stålspets, Ulla Gabrielsson, Jonas Franke-Blom, Gustavo Perillo…