Om Gui Mallons essäbok “Staten som konstnär”

Gui Mallon är musiker, kompositör och författare.  Hans bok Staten som konstnär är en odyssé genom statlig kulturpolitik i Sverige och Brasilien 2010-2018. Gui Mallon tecknar en alarmerande, provokativ bild av samtidskulturen och staten. Boken ställer frågor om statens roll som kulturförmedlare. Är staten en konstnär? Ska staten upprätta kulturskyddsområden?  Boken skärskådar nyliberalismens kritik av staten och ställer frågan om nyliberalismen är en teologi som leder till förödelse av kulturen och folkbildningen. I författarens dystopi och utopi om staten och kulturen ställs många frågor på sin spets.

Översättning: Ulla Gabrielsson. Översättningen och utgivningen förverkligades med Översättarstödet från Västra Götalandsregionen, via Författarcentrum Väst.

E-boken publicerades den 10 oktober 2018.
Hämta en e-bok gratis, genom ett mejla till info at diadorim.se

Hämta en pdf-version här:STATEN SOM KONSTNÄR E-BOK