STRATOSFÄR – en planetarisk folkmusikfestival 2017

STRATOSFÄR – en planetarisk folkmusikfestival för barn & vuxna i Hammarkullen, Göteborg. Stratosfär hölls i Hammarkullens Folkets Hus den 16 sept. 2017, FN:s dag för ozonskiktets bevarande.

Svenska och internationella folkmusiker spelade tillsammans med barn från Kulturskolan Angereds symfoniorkester under ledning av Lina Molander-Ekström. Medv: Folkmusikgruppen Väsen med Roger Tallroth (gitarr), Olov Johansson (nyckelharpa), Mikael Marin (viola). Musiker: Simon Stålspets (mandola, sälgflöjt, kohorn), Gui Mallon (gitarr), Jonas Franke-Blom (violoncello), Love Nilsson (sax, flöjt). Filmare: Gustavo Perillo och Miguel Martinez. Idé: Ulla Gabrielsson. Musikalisk produktion. Gui Mallon. 

Festivalens tema var lufthavet kring planeten.

Länk till filmen om Stratosfär: https://youtu.be/ibaAsT5-7Mk