”Landskapet som källa. Gwen Raverats liv & konst”

En samling essäer om den brittiska konstnären Gwen Raverat (1875-1957). Det handlar om landskapet i konsten som källa till kunskap och känsla. Om konstnärens blick för vad landskapen betyder och hoten mot planetens ekosystem.

”Landskapet som källa. Gwen Raverats liv & konst” är en essäbok av Ulla M Gabrielsson. Den innehåller 32 trägravyrer av den brittiska konstnären Gwen Raverat. Urvalet av bilder görs i samarbete med The Raverat Archive i England och William Pryor. Boken publiceras med kulturstöd från Helge Ax:son Johnssons Stiftelse och utkommer den 21 mars 2022.