Gui Mallon: Böcker

KARAVELLENGui Mallon: Karavellen (2013)

Gui Mallons diktsamling A CARAVELA fick delstaten Rio de Janeiros pris till nya författare när boken utkom 2012. Karavellen är en nomadisk bok med röster från olika tider och platser; från ett slagfält i romersk tid via upptäckten av Brasilien i det sagolika Rio till en kyrkogård i det moderna Stockholm 1990.  Boken utkom på svenska 2013.

”Gui Mallon has a way of saying things with a light sense of humor, which is entirely his own.”
( Ferreira Gullar).

Gui Mallon: Staten som konstnär (2018)

Gui Mallon är musiker, kompositör och författare.  Hans bok Staten som konstnär är en odyssé genom statlig kulturpolitik i Sverige och Brasilien 2010-2018. Gui Mallon tecknar en alarmerande, provokativ bild av samtidskulturen och staten. Boken ställer frågor om statens roll som kulturförmedlare. Är staten en konstnär? Ska staten upprätta kulturskyddsområden?  Boken skärskådar nyliberalismens kritik av staten och ställer frågan om nyliberalismen är en teologi som leder till förödelse av kulturen och folkbildningen. I författarens dystopi och utopi om staten och kulturen ställs många frågor på sin spets. Översättning: Ulla Gabrielsson. Tilldelades Västra Götalandsregionens översättarstöd, via Författarcentrum Väst, 2017. E-boken publicerades i oktober 2018.

Gui Mallon: Gonzaguianas (2012)

Gui Mallon in Cambridge 2013Gui Mallons musikverk Gonzaguianas fick Luiz Gonzaga-priset i Brasilien 2012. Verket är en hyllning till 100-årsminnet av folkmusikern Luiz Gonzagas födelse 1912. Boken utkom 2012.

Konserten Gonzaguianas  framfördes på Folkteatern 2012. Medv: Gui Mallon, gitarr, Mikael Godée, sopransax, Calle af Ekenstam, percussion och Love Nilsson, flöjt.
Arr: Diadorim i samarbete med ABF Göteborg & Folkteatern.

GONZAGUIANAS-cartaz-SVENSKA