Ulla M Gabrielsson & Daniel Meyer: I araukarians tecken. Anteckningar om (försvinnande) barrträd

”I araukarians tecken. Anteckningar om (försvinnande) barrträd” är en samling essäer vars ledmotiv är den utrotningshotade brasilianska tallen araukaria (Araucaria angustifolia). Araukarian är ättling till ett urtida träd som växte i Gondwanaland för 250 miljoner år sedan, och som en gång täckte södra Sydamerika med sina bergsfuktskogar. Nu återstår endast en (1) procent av den ursprungliga skogen. 2006 undertecknades lagen om Atlantskogen som fridlyste araukarian, efter hundratals år av hård exploatering. Araukarian är ett resilient träd som kan bli 700 år gammalt. Därför får titelns ord (försvinnande) stå inom parentes. Boken är illustrerad av fotografier från araukarians bergsfuktskogar av Daniel Eyvind Meyer från Fauna & Flora International i Cambridge.

Lyssna till ett avsnitt från boken på SoundCloud.