SFÄR: Konst, poesi, musik & klimat. Stratosfär 2017 ~ en folkmusikfestival

Skuggan

EchinaceaHimmel i Cam

Eye Tree
SFÄR & STRATOSFÄR: en plats för luften och drömmandet.

STRATOSFÄR är lufthavet kring vår planet. I stratosfären finns ozonskiktet om skyddar livet på jorden. 
Vad betyder träden för sfärerna kring jorden? Vattnets kretslopp? Fotosyntesen i gröna blad? Vad betyder trädets tid? 

Att sitta under ett träd en stund eller i timmar och teckna är att förnimma luften, ljuset och tiden på ett annat sätt. Att stiga ur tiden. Det offentliga rummet (platser som vi delar) ger oss motiv och motivationer. Träden som ofta blir mycket gamla väcker en annan tidskänsla. Ögat och handen blir ett med platsen i trädets skugga. Stadens parker och vildmarken som gränsar till staden är en ateljé. Bilder från Diadorims ateljé i Cambridges botaniska trädgård och från molnhavet i Göteborgs Botaniska Trädgård.

Mottot är hämtat från Gaston Bachelards bok med samma titel. SFÄR & STRATOSFÄR är en öppen form för bildkonst, musik, poesi, filosofi och vetenskap. SFÄR arrangerades i Palmhuset i april 2015 och på Fritidsagenturen i september 2016. Medverkande: Cecilia Brandt, Nadia Scapoli, Göran Gustafsson, Glauko Lima, Lena Johnsson, Gui Mallon, Jonas Franke-Blom, Soraya Kent Bergström, Amanda Werne och Slowgold, Gunnar D Hansson, Barbara Ekström, Ulla Gabrielsson.

STRATOSFÄR – en planetarisk folkmusikfestival för barn & vuxna i Hammarkullen, Göteborg. Stratosfär hölls i Hammarkullens Folkets Hus den 16 sept. 2017, FN:s dag för ozonskiktets bevarande.

Svenska och internationella folkmusiker spelade tillsammans med barn från Kulturskolan Angereds symfoniorkester under ledning av Lina Molander-Ekström. Medv: Folkmusikgruppen Väsen med Roger Tallroth (gitarr), Olov Johansson (nyckelharpa), Mikael Marin (viola). Musiker: Simon Stålspets (mandola, sälgflöjt, kohorn), Gui Mallon (gitarr), Jonas Franke-Blom (violoncello), Love Nilsson (sax, flöjt). Filmare: Gustavo Perillo och Miguel Martinez. Idé: Ulla Gabrielsson. Musikalisk produktion. Gui Mallon. 

Festivalens tema var lufthavet kring planeten.

Länk till filmen om Stratosfär: https://youtu.be/ibaAsT5-7Mk