Ulla M Gabrielsson: Liten & svart ö

Drawing made in São Pedro das Serra, Rio de Janeiro, 2001.Minimala teckningar & dikter från resor i Spanien, Brasilien och Sverige, 2009.

EN DIKT UR LITEN & SVART Ö:

Du frågar: Var finns mitt hem?
Jag svarar: Du färdas långt.

Du frågar: Vad är mitt öde?
Jag svarar: Du har ett namn.

Du frågar: Ska jag bli lycklig?
Jag svarar: I samma stund

Det finns ett skepp förankrat i ett klockslag. 
Det finns ett skepp förankrat i en vind.

Det finns ett kungaträd i ditt land.
I trädets krona: En danaid.

Du frågar: Vad visar kartan?
Jag svarar: I handen ser jag din meridian.

Det finns en stjärnbild som ska försvinna.
Innan en annan kan visa sig.

Det finns ett kungaträd i ditt land.
I trädets krona en danaid.
(2009)